27 mrt

Convenant Samenwerking

Stichting de Schoor en Stichting Kindervakantieland hebben de wens uitgesproken om een intensieve samenwerking op te zetten met als doel jaarlijks de volledige 6 zomer-vakantieweken te organiseren bij de Stichting Kindervakantieland.

Stichting de Schoor kent de doelgroep en heeft het netwerk om deze te kunnen benaderen en heeft professionele kindwerkers in dienst

Om de samenwerking te borgen levert de Schoor een bestuurslid aan en treedt Els Spraakman toe tot het bestuur van de Stichting Kindervakantieland voor de portefeuille Kinderen.

De samenwerking wordt in 2016 operationeel en zal eind 2016 worden geëvalueerd teneinde te komen tot een besluit of tot verdere samenwerking zal worden overgegaan.

De onderstaande spelregels gelden: De organisatie van de kindervakantieweken is de verantwoordelijkheid van Kindervakantieland;

  1. De centrale registratie van de kinderen loopt via Kindervakantieland
  2. De teams van coördinatoren en assistent coördinatoren worden geleverd door de Schoor;
  3. De vaktechnische verantwoordelijkheid voor de coördinatoren en assistent coördinatoren ligt bij de Schoor;
  4. Het pedagogisch werkplan van Kindervakantieland blijft leidend;
  5. De teamopbouw zal bestaan uit (nieuwe) vrijwilligers van Kindervakantieland en medewerkers van de Schoor;
  6. Deskundigheidsbevordering en teambuildingsactiviteiten zijn een vast onderdeel van de voorbereiding op de kindervakantieweken waar alle betrokkenen zo veel als mogelijk aan deel nemen;
  7. De Schoor staat garant dat alle medewerkers beschikken over een VOG;
  8. De Schoor staat garant dat alle medewerkers beschikken over gevraagde deskundigheid;
  9. Voor de indeling van de kinderen in de weken wordt in principe een verdeling aangehouden van 20 kinderen via de Schoor en 14 kinderen via de gewone kanalen;

Aldus overeengekomen en ondertekend tussen de Stichting de Schoor en de Stichting Kindervakantieland door Els Spraakman en Tiny Coens op 7 maart 2016  te Almere.

Related Posts

error: Content is protected !!