17 feb

Convenant Kindervakantieland en De Schoor

Kindervakantieland en welzijnsstichting De Schoor gaan een intensieve samenwerking aan. Dankzij deze samenwerking, die is vastgelegd in een convenant, kan stichting Kindervakantieland de pedagogische aansturing van de kindervakantieweken professionaliseren. Er is overeengekomen dat De Schoor pedagogisch geschoolde coördinatoren gaat leveren voor de zes vakantieweken die door Kindervakantieland tijdens de zomervakantie worden gehouden. Bovendien kent De Schoor de doelgroep van Kindervakantieland en heeft de organisatie het netwerk om deze te kunnen benaderen, zodat nog meer kinderen kunnen genieten van een onbezorgde vakantie in de zomerweken. De organisatie van de kindervakantieweken is en blijft de verantwoordelijkheid van Kindervakantieland. De vaktechnische verantwoordelijkheid voor de coördinatoren en assistent coördinatoren ligt bij De Schoor. Beide partijen zijn erg ingenomen met deze samenwerking.  Na de vakantieweken van dit jaar wordt de uitvoering van het convenant geëvalueerd.

20160307_203441_resized

Related Posts

error: Content is protected !!