Voor wie?

Het vakantiehuis van Kindervakantieland is opgezet met de intentie om kinderen van 6 t/m 12 jaar de mogelijkheid te bieden om te kunnen genieten van een zorgeloze vakantie met leeftijdgenoten. Wij richten ons op kinderen die door hun thuissituatie niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben om met het gezin met vakantie te gaan. Dat kan om financiële redenen zijn, maar dat kan ook te maken hebben met kritieke situaties binnen het gezin, zoals bijvoorbeeld ziekte van een kind of een ouder.

Tijdens de vakantieweken worden verschillende activiteiten ondernomen met de kinderen, zoals sport en spel, speurtochten of knutselen. Het terrein rond het vakantiehuis biedt de mogelijkheid om veilig te spelen. De kinderen gaan ook een dagje uit.

Herschaalde kopie van vakantieweken KvL 2009 058

Hoe laat mogen de kinderen komen?

De kinderen zijn welkom op maandag tussen 9.00 en 10.00 uur voor de definitieve inschrijving. Samen met ouders/verzorgers worden de gegevens van het kind doorgenomen. Indien er sprake is van medicijngebruik, is dat ook het moment waarop de overdracht van de medicijnen plaatsvindt. Begeleiding van een ouder/verzorger is verplicht. Wij zorgen niet voor vervoer van huis naar ons vakantiehuis. Hiervoor zullen de ouders zelf moeten zorgdragen. Het biedt ouders ook de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het vakantiehuis, zodat ze hun kinderen met een gerust hart een weekje kunnen achterlaten.

Kosten deelname

Deelname kost € 75,00 per kind. Mocht dit bedrag een probleem zijn, dan bestaat de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de kosten. Dat kan worden ingevuld op het inschrijfformulier van het kind. Bewijs overleggen is dan wel verplicht. Een kopie van het maandinkomen is dan voldoende. De beslissing daarover ontvangt men zo spoedig mogelijk.

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden