ANBI

Stichting Kindervakantieland Almere is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), gevestigd op de Kemphaanstraat 3, 1358 AD in Almere.

Fiscaal nummer: 8533.84.770

Stichting Kindervakantieland Almere richt zich op kinderen van 6 t/m 12 jaar die :

  • Opgroeien in een sociaal ontwrichte omgeving;
  • Deel uitmaken van een sociaal achtergestelde minderheidsgroep;
  • Opgroeien in gezinnen met relatie- en opvoedingsproblemen;
  • Opgroeien in gezinnen, die om economische redenen geen vakantie kunnen bekostigen.

Sponsoring

Sponsoren leveren een onmisbare bijdrage bij het realiseren van de doelstelling van Stichting Kindervakantieland Almere. Zonder hun bijdragen is het niet mogelijk jaarlijks zes à zeven vakantieweken te organiseren voor in totaal 180 kinderen. Voor sponsorbeleid klik hier 

Doelstelling

Stichting Kindervakantieland Almere maakt vakanties mogelijk voor kinderen, die om maatschappelijke en/of persoonlijke redenen niet met vakantie kunnen gaan. Voor doelstelling klik hier

Bestuur

De organisatie van Kindervakantieland bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en wordt aangestuurd door het bestuur dat bestaat uit:

  • Tiny Coens, voorzitter
  • Olav van der Linden, penningmeester
  • Jacqueline Willer, secretaris
  • Els Spraakman, bestuurslid
  • Minke Jorritsma, bestuurslid
  • Connie Franssen, bestuurslid

Alle bestuursleden van Stichting Kindervakantieland zijn onbezoldigd.

Jaarrapport

Bekijk het jaarrapport 2016 van St. Kindervakantieland Almere –  Download het document.